ÇAĞIRILMAQ

“çağırmaq”dan məch.; ** çağırılmamış qonaq эвер тавур мугьман (са чкадиз эвер тавунамаз атай ва я атун жуваз хуш тучир, яни хабарни авачиз атай касдин гьакъинда); çağrılmamış qonağı köpəklər qarşılar. Ata. sözü эвер тавур мугьмандин вилик кицl акъатда; çağırılmış bayatı фаданлай лагьанвай баядар, манияр (фаданлай малум тир, виридаз хабар авай, са манани амачир гафар).
ÇAĞIRICI
ÇAĞIRIM

Digər lüğətlərdə