ÇULĞA(LA)MAQ

кил. qaplamaq.
ÇUL-ÇUXA
ÇULĞA(LA)NMAQ

Digər lüğətlərdə