ÇULĞALAMAQ

глаг.
1. окутывать, окутать (обволакивать, обволочь, покрыть собой со всех сторон). Göy üzünü qara buludlar çulğaladı чёрные тучи обволокли небо, yer üzünü qatı, soyuq bir duman çulğaladı землю окутал густой, холодный туман
2. охватывать, охватить:
1) распространившись по всей поверхности, пространству, поглотить, окутать, заполнить собой; обуять, объять (о пламени, мраке, темноте и т.п. ). Qaranlıq (zülmət) hər tərəfi çulğaladı мгла охватила всюду
2) завладеть, захватить полностью (о чувствах, мыслях и т.п. ). Qəribə hisslər çulğaladı kimi странные чувства охватили кого, qorxu hissi çulğaladı kimi чувство страха отватило кого , охватил ужас кого
ÇULĞALAMA
ÇULĞALANMA

Digər lüğətlərdə