ÜMUR

is. [ ər. “əmr” söz. cəmi] klas. İş, vəzifə.
[Yusif Sərrac] naçar ümuri-səltənətin icrasına iqdam etdi. M.F.Axundzadə.

ÜMUMTƏHSİL
ÜN

Значение слова в других словарях