ÜNSÜR

чуждый элемент
ÜNSİYYƏTLİ
ÜNVAN

Digər lüğətlərdə