ÜTÜLƏMƏK

глаг. гладить, выгладить (делать, сделать гладким, проводя горячим утюгом); утюжить, выутюжить. Paltarı ütüləmək гладить бельё, köynəyi ütüləmək гладить рубашку
ÜTÜLƏMƏ
ÜTÜLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə