ÜZDƏN

I
нареч.
1. внешне, на вид, с виду. Üzdən çox sakitdir внешне (он) очень спокоен
2. поверхностно. Məsələni üzdən öyrənmək поверхностно изучить вопрос, işlə üzdən tanış olmaq поверхностно ознакомиться с делом
3. мелко. Torpağı (yeri) üzdən şumlamaq мелко пахать землю
II
прил. поверхностный. Üzdən irinləmə поверхностное нагноение, üzdən titrəmə поверхностное вибрирование; с.-х. , гидротех. üzdən drenaj поверхностный дренаж, üzdən suvarma поверхностный полив; üzdən bıçqılama (mişarlama) подпилка, подпил; üzdən basdırma (басдырылма) прикопка, üzdən yonma (yonulma) надтёс, üzdən yarma подрубка, üzdən yuyulma смыв, üzdən şumlama (torpağı) лущёвка, üzdən şumlayan kotan лущильщик, запашник; üzdən islatmaq надмочить
◊ üzdən tanış olmaq (üzdən getmək) скользить по поверхности; поверхностно ознакомиться
ÜZDƏ
ÜZDƏNİRAQ

Digər lüğətlərdə