ŞULUQ

ŞULUQ – DİNC Nə vaxt dəliləşib şuluq salardım; Xəmir yoğurardı qulaqlarımdan... (S.Tahir); Əhməd dinc uşaqdır. Heç kəsə korluğu olmaz (S.S.Axundov).

ŞUXLUQ
ŞULUQLUQ

Значение слова в других словарях