ƏNÖV

is. Dalağın ağrılı şişməsi. Ənöv basmaq. Ənöv tutmaq (dalaq şişmə azarına tutulmaq). İsitmədən dalağı şişib, ənöv olub.
ƏNLİKLİ-KİRŞANLI
ƏNTƏR

Значение слова в других словарях