ƏNTƏR

ƏNTƏR – GÖZƏL Qızların ən əntəri Güldəstə idi. Dilarə gözəl idi, bəlkə də, yer üzündəki bütün qızlardan gözəl idi (Ə.Əylisli).

ƏNGƏLLİ
ƏNTƏRLİK

Значение слова в других словарях