ƏQL

\[ər.\] кил. ağıl¹.
ƏQİLSİZ
ƏQL-ŞÜUR

Digər lüğətlərdə