ƏRİŞ

основа (ткани)
ƏRİNTİ
ƏRİŞLİK

Digər lüğətlərdə