ƏRZ

ƏRZ I is. [ ər. ] Yer, torpaq. Ərzi qan içində yox; Azad və xoşbəxt görək (Ə.Cəmil).

ƏRZ II is. [ ər. ] Anlatma, şikayət etmə, dərdini söyləmə; xahiş, istək. Hansı bir doktora ərz etdim onun illətini; Dedi: çək bundan əlin, boşla, bu çoxdan ölübə! (M.Ə.Sabir).

ƏR
ƏSƏR

Значение слова в других словарях