ƏYAL

жена, супруга
ƏVVƏLLƏR, ƏVVƏLLƏRDƏ
ƏYALƏT

Digər lüğətlərdə