АЛИБИ

alibi (1. Cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması; 2. Günahsızlıq, taqsırsızlıq)
АЛЖИРЕЦ
АЛИМЕНТЫ

Digər lüğətlərdə