БАГОР

м qarmaq, dəstəli qarmaq, destəli çəngəl.

БАГЕТЧИК
БАГОРНЫЙ

Digər lüğətlərdə