ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

eyniləşdirmək
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ

Digər lüğətlərdə