ИЗГОТОВЛЕНИЕ

1. Istehsal etmə, istehsal edilmə; 2. Hazırlama; hazırlnama, bişirmə
ИЗГОТОВИТЬ
ИЗДАНИЕ

Digər lüğətlərdə