ПАК

м мн. нет xüs. qalın buz (qütb sularında çoxillik qalın buz).

ПАЙЩИЦА
ПАКГАУЗ

Digər lüğətlərdə