ТАК

1. belə, bu cür, elə; 2. o qədər, o dərəcədə; 2.çox da , o dərəcədə, onda, o halda
ТАЙНА
ТАКЖЕ

Digər lüğətlərdə