ТЕКСТ

1. mətn, tekst; 2.musiqi əsərinin sözləri
ТЕЗКА
ТЕКСТИЛЬ

Digər lüğətlərdə