ТОЖЕ

də, da, dəxi, həmçinin
ТОЖДЕСТВО
ТОКАРЬ

Digər lüğətlərdə