ТОЛКАТЬ

1. itələmək, atmaq, tullamaq; 2.təkan vermək, hərəkət vermək, kömək etmək, təhrik etmək, vadar etmək, səbəb olmaq
ТОЛК
ТОЛКОВАТЬ

Digər lüğətlərdə