ФАВОРИТ

м 1. köhn. istəkli, əziz; 2. köhn. oynaş; 3. idm. favorit (yarışda birinciliyə ən çox şansı olan idmançı).

ФАВОР
ФАВОРИТКА

Значение слова в других словарях