РАВНОЗНАЧАЩИЙ

см. равнозначный.
РАВНОДУШНЫЙ
РАВНОЗНАЧНЫЙ

Digər lüğətlərdə