AĞIL

AĞIL I is. [ ər. ] İnsanda düşünmə qabiliyyəti; zəka, idrak. Ağıl başda olar, yaşda olmaz (Ata. sözü)

AĞIL II is. məh. Mal-qara və qoyun saxlamaq üçün ətrafı hasarlanmış üstü açıq yer. Ağıllar boş olduğundan qapıları açıq idi (M.İbrahimov).

AĞI
AĞIZLIQ

Значение слова в других словарях