AB-LEYSAN

1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış.

2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı.

Pəri əhvalatı bilib, gözünün yaşını ab-leysan kimi qırmızı yanaqları aşağı axıtmağa başladı... (“Abbas və Gülgəz”)

AB-HƏYAT
AB-NEYSAN