GÜBRƏ

сущ. удобрение (вещество, вносимое в почву для повышения её питательных свойств). Mineral gübrə минеральное удобрение, azot gübrələri азотные удобрения, üzvi gübrələr органические удобрения
GUYUM
GÜBRƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə