AĞCAQOVAQ

Ağca qabıq birləşməsindən törəyib, bu ağacın qabığı ağ (gümüşü) olur. Birinci hissə sözü ilə bağlıdır, qovaq isə adamın başında əmələ gələn kəpəklə qohumdur (ağacda pambığa bənzər kəpək olur). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞCAQAYIN
AĞGÜL

Digər lüğətlərdə