AĞCA SAZ

Ağappaq çöllər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞCA BÜRCLÜ
AĞCA YÜZLÜ