AĞLAR

прил.
1. плачущий. Ağlar uşaqlar плачущие дети
2. плачевный, трагический. Ağlar vəziyyət трагическое положение
◊ ağlar günə qalmaq, ağlar günə düşmək оказаться в плачевном, горестном положении
AĞLAMSINMAQ
AĞLAR-GÜLƏR

Digər lüğətlərdə