ARXALI

ARXALI – KİMSƏSİZ Cahan xanım mahalda arxalı adam idi (M.İbrahimov); Hüseyn artıq arxasız və kimsəsiz bir yetimdir (S.Rəhimov).

ARXAİZM
ARXASINCA

Значение слова в других словарях