ATƏŞLİ

sif.
1. Hərarətli, odlu, qızğın, alovlu.
// məc. Çox təsirli.
2. məc. Coşqun, ehtiraslı, dəliqanlı.
[Şeyda:] [Gavə] atəşli bir qəlblə inqilab başladı, öylə xunxar məğrur bir hökmdarın [Zöhhakın] taxtını başına çevirdi. H.Cavid.
Bu bəlkə onun [Nizaminin] atəşli fikirləri idi ki, gözlərində odlu qanad çalırdı. Ə.Məmmədxanlı.

Синонимы

  • ATƏŞLİ coşğun — ehtiraslı — dəliqanlı
  • ATƏŞLİ hərarətli — odlu — qızğın — alovlu

Антонимы

  • ATƏŞLİ ATƏŞLİ – ÖLGÜN Gavə atəşli bir qəlblə inqilaba başladı... (H.Cavid); Zindandan çıxmışdı o qarı ölgün (A
ATƏŞLƏNDİRMƏK
ATƏŞLİK

Значение слова в других словарях