Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ÇÖHRƏ

  üz — sifət

  Полностью »
 • ÇÖHRƏLİ

  simalı — sifətli

  Полностью »
 • ÇÖKDÜRMƏ

  oturtma — əyləşdirmə

  Полностью »
 • ÇÖKDÜRMƏ

  susdurma

  Полностью »
 • ÇÖKDÜRMƏK

  oturtmaq — əyləşdirmək

  Полностью »
 • ÇÖKDÜRMƏK

  susdurmaq

  Полностью »
 • ÇÖKƏK

  çala — çuxur — oyuq — batıq

  Полностью »
 • ÇÖKƏKLİK

  çalalıq — çuxurluq — oyuqluq — batıqlıq

  Полностью »
 • ÇÖKƏLMƏ

  çuxurlanma — batıqlaşma — çalalaşma

  Полностью »
 • ÇÖKƏLMƏ

  enmə — düşmə

  Полностью »
 • ÇÖKƏLMƏK

  çuxurlanmaq — batıqlaşmaq — çalalaşmaq

  Полностью »
 • ÇÖKƏLMƏK

  enmək — düşmək

  Полностью »
 • ÇÖKMƏ

  enmə — yatma

  Полностью »
 • ÇÖKMƏK

  enmək — yatmaq

  Полностью »
 • ÇÖKÜK

  çuxur — batıq — oyuq

  Полностью »
 • ÇÖKÜKLÜK

  çuxurluq — batıqlıq — oyuqluq

  Полностью »
 • ÇÖKÜNTÜ

  torta — xılt

  Полностью »
 • ÇÖKÜNTÜLÜ

  tortalı — xıltlı

  Полностью »
 • ÇÖL

  səhra — bozqır — biyaban

  Полностью »
 • ÇÖL

  həyət — bayır — eşik

  Полностью »
 • ÇÖL

  düz

  Полностью »
 • ÇÖLÇÜLÜK

  düzənlik — səhra — bozqır

  Полностью »
 • ÇÖLLÜ

  səhralı — biyabanlı

  Полностью »
 • ÇÖLLÜ

  həyətli — eşikli — bayırlı

  Полностью »
 • ÇÖLLÜK

  səhralıq — biyabanlıq

  Полностью »
 • ÇÖLLÜK

  düzlük

  Полностью »
 • ÇÖLLÜK

  həyətlik — eşiklik — bayırlıq

  Полностью »
 • ÇÖP

  çubuq — qırıntı — çör-çöp — şax — çırpı

  Полностью »
 • ÇÖPLÜK

  çubuqluq — qırıntılıq

  Полностью »
 • ÇÖPÜK

  topa — yığın — yumaq

  Полностью »
 • ÇÖPÜK

  boş — yumşaq

  Полностью »
 • ÇÖPÜK

  arıq — sısqa

  Полностью »
 • ÇÖPÜKLÜ

  bax: çöpük

  Полностью »
 • ÇÖR-ÇÖP

  bax: çöp

  Полностью »
 • ÇÖRƏKLƏMƏ

  yemləmə — bəsləmə — dolandırma — saxlama

  Полностью »
 • ÇÖRƏKLƏMƏK

  yemləmək — bəsləmək — dolandırmaq — saxlamaq

  Полностью »
 • ÇÖRƏKLİ

  varlı — bərəkətli

  Полностью »
 • ÇÖRƏKLİ

  qonaqcıl

  Полностью »
 • ÇÖRƏKLİ

  qazanclı — gəlirli

  Полностью »
 • ÇÖZƏLƏMƏ

  açma

  Полностью »
 • ÇÖZƏLƏMƏK

  açmaq

  Полностью »
 • ÇUBUQ

  şax — çöp — ağac

  Полностью »
 • ÇUBUQ

  boru — qəlyan

  Полностью »
 • ÇUBUQLAMA

  vurma — döymə — budarlama

  Полностью »
 • ÇUBUQLAMAQ

  vurmaq — döymək — budarlamaq

  Полностью »
 • ÇUBUQLU

  şaxlı — ağaclı

  Полностью »
 • ÇUBUQLU

  borulu — qəlyanlı

  Полностью »
 • ÇUBUQLUQ

  şaxlıq — çöplük — ağaclıq

  Полностью »
 • ÇUBUQLUQ

  boruluq — qəlyanlıq

  Полностью »
 • ÇUĞUL

  xəbərçi — danosçu — şeytan

  Полностью »