Словарь синонимов азербайджанского языка

 • CADAR

  çat — yarıq

  Полностью »
 • CADAR-CADAR

  çat-çat — yarıq-yarıq

  Полностью »
 • CADARLAMA

  çatlama — yarılma

  Полностью »
 • CADARLAMAQ

  çatlamaq — yarılmaq

  Полностью »
 • CADU

  sehr — ovsun — tilsim

  Полностью »
 • CADUGƏR

  sehrbaz

  Полностью »
 • CADUGƏRLİK

  sehrbazlıq — ovsunçuluq — tilsimçilik

  Полностью »
 • CADULAMA

  sehrləmə — ovsunlama — tilsimləmə

  Полностью »
 • CADULAMAQ

  sehrləmək — ovsunlamaq — tilsimləmək

  Полностью »
 • CAĞ

  çəpər — hasar — barı

  Полностью »
 • CAĞILDAMA

  şırıldama — şıqqıldama

  Полностью »
 • CAĞILDAMAQ

  şırıldamaq — şıqqıldamaq

  Полностью »
 • CAĞILTI

  şırıltı — şaqqıltı

  Полностью »
 • CAĞLAMA

  çəpərləmə — hasarlama

  Полностью »
 • CAĞLAMAQ

  çəpərləmək — hasarlamaq

  Полностью »
 • CAĞLI

  çəpərli — hasarlı — barılı

  Полностью »
 • CAH-CALAL

  təntənə — dəbdəbə

  Полностью »
 • CAH-CALAL

  var — dövlət

  Полностью »
 • CAH-CALALLI

  varlı — hallı — dövlətli

  Полностью »
 • CAH-CALALLI

  təntənəli — dəbdəbəli

  Полностью »
 • CAHAN

  aləm — dünya

  Полностью »
 • CAHANGİR

  fateh — istilaçı

  Полностью »
 • CAHANGİRLİK

  fatehlik — istilaçılıq

  Полностью »
 • CAHANŞÜMUL

  beynəlxalq — dünyavi

  Полностью »
 • CAHİL

  qaba — kobud — ədəbsiz

  Полностью »
 • CAHİL

  avam — nadan

  Полностью »
 • CAHİLLİK

  avamlıq — cəhalət — nadanlıq — gerilik — zülmət — savadsızlıq — qaranlıq

  Полностью »
 • CAHİLLİK

  nəzakətsizlik — kobudluq — qabalıq

  Полностью »
 • CALAQ

  peyvənd — qələm

  Полностью »
 • CALAQ

  bağlama — qoşma

  Полностью »
 • CALAQ

  tikmə — qurma

  Полностью »
 • CALAQÇI

  peyvəndçi

  Полностью »
 • CALAQÇILIQ

  peyvəndçilik

  Полностью »
 • CALAQLAMA

  peyvəndləmə

  Полностью »
 • CALAQLAMAQ

  bağlamaq — qoşmaq

  Полностью »
 • CALAQLAMAQ

  tikmək — qurmaq

  Полностью »
 • CALAQLAMAQ

  peyvəndləmək

  Полностью »
 • CALAQLI

  bağlı — qoşulu

  Полностью »
 • CALAQLI

  tikili — qurulu

  Полностью »
 • CALAQLI

  aşılı

  Полностью »
 • CALAQLI

  peyvəndli

  Полностью »
 • CALAQLIQ

  bağlılıq — qoşululuq

  Полностью »
 • CALAQLIQ

  tikililik — quruluq

  Полностью »
 • CALAQLIQ

  peyvəndlik

  Полностью »
 • CALAL

  təmtəraq — dəbdəbə — büsat

  Полностью »
 • CALALLI

  təmtəraqlı — dəbdəbəli — parlaq — möhtəşəm — gurultulu

  Полностью »
 • CALALLILIQ

  bax: calal

  Полностью »
 • CALAMA

  dağıtma — yayma

  Полностью »
 • CALAMA

  tökmə — axıtma

  Полностью »
 • CALAMA

  bağlama — qoşma

  Полностью »