Словарь синонимов азербайджанского языка

 • SABAH

  səhər

  Полностью »
 • SABAHI

  səhəri — ertəsi

  Полностью »
 • SABAHKI

  səhərki — gündüzkü

  Полностью »
 • SABAHLIQ

  səhərlik

  Полностью »
 • SABİQ

  keçmiş — əvvəlki — öncəki

  Полностью »
 • SABİT

  dəyişməz — möhkəm — daimi — stabil

  Полностью »
 • SABİTLƏŞMƏ

  möhkəmləşmə — daimiləşmə — stabilləşmə — durğunlaşma

  Полностью »
 • SABİTLƏŞMƏK

  möhkəmləşmək — daimiləşmək — stabilləşmək

  Полностью »
 • SABİTLİK

  mətinlik — mətanət — sadiqlik — möhkəmlik — dəyişməzlik

  Полностью »
 • SABİTLİK

  dəyişməzlik — hərəkətsizlik — durğunluq — daimilik — stabillik

  Полностью »
 • SAÇ

  tük — qıl — hörük — tel

  Полностью »
 • SAÇLAŞMA

  tutaşma — vuruşma — dalaşma

  Полностью »
 • SAÇLAŞMAQ

  tutaşmaq — vuruşmaq — dalaşmaq

  Полностью »
 • SAÇLI

  tüklü — qıllı — telli — hörüklü

  Полностью »
 • SAÇLILIQ

  tüklülük — tellilik — qıllılıq — hörüklülük

  Полностью »
 • SAÇMA

  səpələmə — yayma — tökmə

  Полностью »
 • SAÇMAQ

  səpələmək — yaymaq — tökmək

  Полностью »
 • SADALAMA

  sayma — hesablama

  Полностью »
 • SADALAMAQ

  saymaq — hesablamaq

  Полностью »
 • SADƏ

  təvazökar — ədəbli

  Полностью »
 • SADƏ

  sakit — dinc

  Полностью »
 • SADƏ

  səlis — rəvan

  Полностью »
 • SADƏ

  bəsit — adi — asan

  Полностью »
 • SADƏDİL

  sadəlövh — ürəyiaçıq

  Полностью »
 • SADƏDİLLİK

  sadəlövhlük — ürəyiaçıqlıq

  Полностью »
 • SADƏLAVHLƏŞMƏ

  bəsitləşmə

  Полностью »
 • SADƏLƏŞMƏ

  asanlaşma — bəsitləşmə — adiləşmə

  Полностью »
 • SADƏLƏŞMƏK

  asanlaşmaq — bəsitləşmək — adiləşmək

  Полностью »
 • SADƏLİK

  təvazökarlıq — ədəblilik

  Полностью »
 • SADƏLİK

  səlistlik — rəvanlıq

  Полностью »
 • SADƏLİK

  bəsitlik — adilik — asanlıq

  Полностью »
 • SADƏLÖVH

  ürəyiaçıq

  Полностью »
 • SADƏLÖVHƏŞMƏ

  bəsitləşmə

  Полностью »
 • SADƏLÖVHLÜK

  ürəyiaçıqlıq

  Полностью »
 • SADİQ

  sədaqətli — vəfalı

  Полностью »
 • SADİQLİK

  sədaqət — vəfa

  Полностью »
 • SAF

  şəffaf — dumduru — tərtəmiz

  Полностью »
 • SAF

  aydın — açıq — parlaq

  Полностью »
 • SAF

  xalis — əsl

  Полностью »
 • SAF

  təmiz — ləkəsiz

  Полностью »
 • SAFDİL

  səmimi — ürəyiaçıq

  Полностью »
 • SAFDİLLİK

  səmimilik — ürəyiaçıqlıq

  Полностью »
 • SAFLAŞMA

  şəffaflaşma — durulaşma

  Полностью »
 • SAFLAŞMA

  təmizlənmə — durulma

  Полностью »
 • SAFLAŞMAQ

  təmizlənmək

  Полностью »
 • SAFLAŞMAQ

  şəffaflaşmaq — durulaşmaq

  Полностью »
 • SAFLIQ

  duruluq — şəffaflıq — parlaqlıq

  Полностью »
 • SAFLIQ

  səlislik — təmizlik — səliqəlilik

  Полностью »
 • SAFLIQ

  aydınlıq — açıqlıq — səlislik

  Полностью »
 • SAFÜRƏKLİ

  təmizürəkli — səmimi — rəhmli

  Полностью »