Словарь синонимов азербайджанского языка

 • KABUS

  qorxulu

  Полностью »
 • KABUS

  dəhşətli

  Полностью »
 • KABUS

  qarabasma

  Полностью »
 • KADR

  şəkil

  Полностью »
 • KAFİR

  mürtəd — gavur

  Полностью »
 • KAFİRLİK

  mürtədlik — gavurluq

  Полностью »
 • KAFTAR

  qoca — yaşlı

  Полностью »
 • KAFTARLAŞMA

  qocalma — yaşlaşma

  Полностью »
 • KAFTARLAŞMAQ

  qocalmaq — yaşlaşmaq

  Полностью »
 • KAFTARLIQ

  qocalıq — yaşlılıq

  Полностью »
 • KAHAL

  səhlənkar — başısoyuq

  Полностью »
 • KAHALLIQ

  səhlənkarlıq — başısoyuqluq — diqqətsizlik

  Полностью »
 • KAİNAT

  aləm — dünya — cahan

  Полностью »
 • KAL

  göy

  Полностью »
 • KALAFA

  çökək — çuxur

  Полностью »
 • KALAFALIQ

  çökəklik — çuxurluq

  Полностью »
 • KAM

  murad — dilək — istək — arzu

  Полностью »
 • KAMAL

  ağıl — düşüncə — dərrakə

  Полностью »
 • KAMALLI

  ağıllı — düşüncəli — şüurlu — dərrakəli — mühakiməli — bitkin — yetkin

  Полностью »
 • KAMALLILIQ

  ağıllılıq — şüurluluq — düşüncəlilik — məntiqlilik — dərrakəlilik — mühakiməlilik — yetkinlik

  Полностью »
 • KAMİL

  yetkin — mükəmməl

  Полностью »
 • KAMİL

  ləyaqətli — ehtiramlı

  Полностью »
 • KAMİLLƏŞMƏ

  yetkinləşmə — mükəmməlləşmə — təkmilləşmə

  Полностью »
 • KAMİLLƏŞMƏK

  yetkinləşmək — mükəmməlləşmək — təkmilləşmək

  Полностью »
 • KAMİLLİK

  yetkinlik — bitkinlik — mükəmməllik

  Полностью »
 • KARAGƏLƏN

  lazımlı — gərəkli — yararlı — əlverişli

  Полностью »
 • KARIXMA

  çaşma

  Полностью »
 • KARIXMAQ

  çaşmaq

  Полностью »
 • KARLI

  xeyirli — sərfəli

  Полностью »
 • KARLI

  bacarıqlı — işgüzar — qabiliyyətli

  Полностью »
 • KARSIZ

  xeyirsiz — faydasız — sərfəsiz — səmərəsiz — yararsız

  Полностью »
 • KARSIZLIQ

  xeyirsizlik — faydasızlıq — sərfəsizlik — səmərəsizlik — yararsızlıq

  Полностью »
 • KASAD

  kasıb — yoxsul

  Полностью »
 • KASAD

  qıt — qəhət

  Полностью »
 • KASADLIQ

  durğunluq — böhran

  Полностью »
 • KASADLIQ

  kasıblıq — yoxsulluq

  Полностью »
 • KASADLIQ

  qıtlıq — qəhətlik

  Полностью »
 • KASIB

  yoxsul

  Полностью »
 • KASIB

  fağır — zavallı — miskin — sadə

  Полностью »
 • KASIBLAŞMA

  yoxsullaşma

  Полностью »
 • KASIBLAŞMAQ

  yoxsullaşmaq

  Полностью »
 • KASIBLIQ

  yoxsulluq

  Полностью »
 • KASIBLIQ

  fağırlıq — miskinlik — sadəlik

  Полностью »
 • KEÇİD

  aşırım

  Полностью »
 • KEÇİNMƏ

  ölmə

  Полностью »
 • KEÇİNMƏ

  dolanma — yaşama — girlənmə

  Полностью »
 • KEÇİNMƏK

  dolanmaq — yaşamaq — girlənmək

  Полностью »
 • KEÇİNMƏK

  ölmək

  Полностью »
 • KEÇMƏ

  girmə — gəlmə

  Полностью »
 • KEÇMƏ

  sönmə — qaralma

  Полностью »