Словарь синонимов азербайджанского языка

 • AB-HAVALI

  səfalı

  Полностью »
 • ABAD

  şən — şad

  Полностью »
 • ABADANLIQ

  kənd — şəhər — məskən — şenlik

  Полностью »
 • ABADLAŞMA

  şenlənmə — yaxşılaşma — gözəlləşmə

  Полностью »
 • ABADLAŞMAQ

  şenlənmək — yaxşılaşmaq — gözəlləşmək

  Полностью »
 • ABADLIQ

  bax: abadanlıq

  Полностью »
 • ABAJUR

  sipər — örtü — qalpaq

  Полностью »
 • ABAJURLU

  sipərli — qalpaqlı

  Полностью »
 • ABDAL

  sərsəri — avara — dərbədər

  Полностью »
 • ABDALLIQ

  sərsərilik — avaralıq — səfillik

  Полностью »
 • ABDAR

  sulu — şirəli — təravətli — lətafətli (meyvə)

  Полностью »
 • ABDAR

  mənalı — təsirli — gözəl — ifadəli (məc.)

  Полностью »
 • ABDARLIQ

  sululuq — şirəlilik — təravətlilik — lətafətlilik

  Полностью »
 • ABDARLILIQ

  mənalılıq — təsirlilik — ifadəlilik

  Полностью »
 • ABDUQ

  atlama — ayran

  Полностью »
 • ABGƏRDƏN

  çömçə

  Полностью »
 • ABI

  göy — mavi — bənövşəyi

  Полностью »
 • ABIR

  həya — heysiyyət — şərəf — hörmət — qədir-qiymət

  Полностью »
 • ABIR

  üst-baş — geyim — qiyafət

  Полностью »
 • ABIRLI

  həyalı — ismətli — utancaq — namuslu

  Полностью »
 • ABIRLI

  yaxşı — münasib — səliqəli (paltar)

  Полностью »
 • ABIRLI

  etibarlı — hörmətli — nüfuzlu

  Полностью »
 • ABIRSIZ

  həyasız — utanmaz — ədəbsiz

  Полностью »
 • ABIRSIZLIQ

  həyasızlıq — utanmazlıq — ədəbsizlik

  Полностью »
 • ABİD

  zahid

  Полностью »
 • ABİDƏ

  əsər — qaynaq

  Полностью »
 • ABİDƏ

  yadigar

  Полностью »
 • ABİDƏ

  nişangah — heykəl

  Полностью »
 • ABİDLƏŞMƏ

  zahidləşmə

  Полностью »
 • ABİDLƏŞMƏK

  zahidləşmək

  Полностью »
 • ABİDLİK

  zahidlik

  Полностью »
 • ABORT

  uşaqsalma — balasalma

  Полностью »
 • ABSTRAKSİYA

  təcrid — ayırma

  Полностью »
 • ABSTRAKT

  mücərrəd

  Полностью »
 • ABSTRAKTLAŞDIRMA

  mücərrədləşdirmə

  Полностью »
 • ABSTRAKTLAŞDIRMAQ

  mücərrədləşdirmək

  Полностью »
 • ABSTRAKTLAŞMA

  mücərrədləşmə

  Полностью »
 • ABSTRAKTLAŞMAQ

  mücərrədləşmək

  Полностью »
 • ABZAS

  sətirbaşı

  Полностью »
 • AC

  qarnıboş

  Полностью »
 • AC

  yoxsul — kasıb — fağır — möhtac

  Полностью »
 • AC

  yalavac — yoxsul — dilənçi — yurdsuz — səfil

  Полностью »
 • ACGÖZ

  tamahkar

  Полностью »
 • ACGÖZ

  ehtiraslı — həris

  Полностью »
 • ACGÖZLÜK

  ehtiras — həvəs — hərislik

  Полностью »
 • ACGÖZLÜK

  tamahkarlıq

  Полностью »
 • ACI

  fəlakətli — məşəqqətli — əziyyətli

  Полностью »
 • ACI

  ağrı — azar

  Полностью »
 • ACI

  zəhərli — ağır — sancan — qaba — kobud

  Полностью »
 • ACIQ

  hirs — hiddət — qeyz — qəzəb

  Полностью »