Словарь синонимов азербайджанского языка

 • GEC

  ləng — yavaş

  Полностью »
 • GEC-GEC

  arabir

  Полностью »
 • GECDƏN

  tezdən — obaşdan

  Полностью »
 • GECƏLƏMƏ

  qalma

  Полностью »
 • GECƏLƏMƏK

  qalmaq

  Полностью »
 • GECİKDİRMƏ

  ləngitmə — yubatma — süründürmə

  Полностью »
 • GECİKDİRMƏK

  ləngitmək — yubatmaq — süründürmək

  Полностью »
 • GECİKMƏ

  ləngimə — yubanma

  Полностью »
 • GECİKMƏK

  ləngimək — yubanmaq

  Полностью »
 • GECQANAN

  küt — korazehin

  Полностью »
 • GEDİŞ

  çıxış

  Полностью »
 • GEDİŞ-GƏLİŞ

  hərəkət

  Полностью »
 • GEDİŞLİ

  çıxışlı

  Полностью »
 • GEN

  aralı — kənar — uzaq

  Полностью »
 • GEN

  geniş — enli

  Полностью »
 • GEN-BOL

  geniş — sərbəst

  Полностью »
 • GEN-BOLLUQ

  genişlik — sərbəstlik

  Полностью »
 • GENDƏN

  uzaqdan — qıraqdan

  Полностью »
 • GENƏLTMƏ

  genişlətmə — artırma — böyütmə

  Полностью »
 • GENƏLTMƏK

  genişlətmək — artırmaq — böyütmək

  Полностью »
 • GENİŞ

  bol — sərbəst

  Полностью »
 • GENİŞLƏNMƏ

  artma — böyümə

  Полностью »
 • GENİŞLƏNMƏK

  artmaq — böyümək

  Полностью »
 • GENİŞLİK

  bolluq — sərbəstlik — açıqlıq — firavanlıq

  Полностью »
 • GERÇƏK

  həqiqi — doğru — düz

  Полностью »
 • GERÇƏKLƏŞMƏ

  həqiqiləşmə — doğrulaşma — reallaşma

  Полностью »
 • GERÇƏKLƏŞMƏK

  həqiqiləşmək — doğrulaşmaq

  Полностью »
 • GERÇƏKLİK

  maddilik — varlıq — həyat

  Полностью »
 • GERÇƏKLİK

  doğruluq — həqiqət

  Полностью »
 • GERİ

  arxa — dal

  Полностью »
 • GERİ

  dal-dalı

  Полностью »
 • GERİLƏMƏ

  çəkilmə — uzaqlaşma

  Полностью »
 • GERİLƏMƏ

  arıqlama — zəifləmə

  Полностью »
 • GERİLƏMƏK

  arıqlamaq — zəifləmək

  Полностью »
 • GERİLƏMƏK

  çəkilmək — uzaqlaşmaq

  Полностью »
 • GERİLİK

  uzaqlıq

  Полностью »
 • GERİLİK

  zəiflik

  Полностью »
 • GET-GEDƏ

  tədricən — yavaş-yavaş

  Полностью »
 • GET-GƏL

  süründürməçilik

  Полностью »
 • GET-GƏL

  yoluxma

  Полностью »
 • GETDİKCƏ

  tədricən

  Полностью »
 • GETMƏ

  yerimə

  Полностью »
 • GETMƏ

  tökülmə — axma

  Полностью »
 • GETMƏK

  yerimək

  Полностью »
 • GETMƏK

  tökülmək — axmaq

  Полностью »
 • GEYİM

  paltar — libas — üst-baş

  Полностью »
 • GEYİMLİ

  kecimli — bəzənmiş — düzənmiş

  Полностью »
 • GEYİNİKLİ

  paltarlı

  Полностью »
 • GEYNƏCƏK

  paltar — üst-baş

  Полностью »
 • GƏBƏRMƏ

  ölmə — keçinmə

  Полностью »