Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ECAZ

  xariqə

  Полностью »
 • ECAZKAR

  əcaib — qəribə — xariqüladə

  Полностью »
 • EDAM

  ölüm

  Полностью »
 • EFFEKT

  təsir — nəticə

  Полностью »
 • EFFEKTLİ

  təsirli

  Полностью »
 • EFFEKTLİLİK

  təsirlilik

  Полностью »
 • EHKAM

  hökm

  Полностью »
 • EHMAL

  yavaş — sakit-sakit — asta — üsullu

  Полностью »
 • EHMALCA

  sakitcə — astaca — üsulca

  Полностью »
 • EHMALLI

  yavaşca — sakit

  Полностью »
 • EHMALLIQ

  sakitlik — yavaşlıq — ehtiyatlılıq — üsulluluq

  Полностью »
 • EHMALSIZ

  ehtiyatsız — üsulsuz

  Полностью »
 • EHMALSIZLIQ

  ehtiyatsızlıq — üsulsuzluq

  Полностью »
 • EHRAM

  məqbərə — piramida

  Полностью »
 • EHSAN

  xeyrat

  Полностью »
 • EHSAN

  lütf — mərhəmət — yaxşılıq

  Полностью »
 • EHTİKAR

  alverçi

  Полностью »
 • EHTİKARLIQ

  alverçilik

  Полностью »
 • EHTİMAL

  güman — təsəvvür — fərziyyə

  Полностью »
 • EHTİMAL

  mümkünlük

  Полностью »
 • EHTİRAM

  hörmət — sayğı

  Полностью »
 • EHTİRAMLA

  hörmətlə — ehtiyatla

  Полностью »
 • EHTİRAMLI

  hörmətcil — mərifətli — nəzakətli — qanacaqlı

  Полностью »
 • EHTİRAMSIZ

  nəzakətsiz — ədəbsiz — mərifətsiz — hörmətsiz

  Полностью »
 • EHTİRAMSIZLIQ

  hörmətsizlik — mərifətsizlik — ədəbsizlik — nəzakətsizlik

  Полностью »
 • EHTİRAS

  şəhvət — hərislik — düşkünlük

  Полностью »
 • EHTİRAS

  coşğunluq — vəcd — həyəcan

  Полностью »
 • EHTİRAS

  həvəs — eşq — şövq — meyl — şəhvət

  Полностью »
 • EHTİRASLA

  coşğunluqla — eşqlə — həyəcanla

  Полностью »
 • EHTİRASLI

  şəhvətli — həris — düşkün

  Полностью »
 • EHTİRASSIZ

  həvəssiz — şövqsüz — hərarətsiz

  Полностью »
 • EHTİŞAM

  təmtəraq — dəbdəbə — cəlal — əzəmət

  Полностью »
 • EHTİŞAMLI

  əzəmətli — dəbdəbəli — təntənəli — möhtəşəm

  Полностью »
 • EHTİVA

  qavrama

  Полностью »
 • EHTİYAC

  yoxsulluq — kasıblıq

  Полностью »
 • EHTİYAC

  tələb — lüzum — gərəklik

  Полностью »
 • EHTİYAT

  davranma

  Полностью »
 • EHTİYAT

  tədarük

  Полностью »
 • EHTİYATLA

  qorxa-qorxa — çəkinə-çəkinə

  Полностью »
 • EHTİYATLA

  yavaş — asta — üsulluca

  Полностью »
 • EHTİYATLI

  tədarüklü

  Полностью »
 • EHTİYATLI

  ehmallı — üsullu

  Полностью »
 • EHTİYATLILIQ

  tədarüklülük

  Полностью »
 • EHTİYATLILIQ

  üsulluluq — tədbirlilik

  Полностью »
 • EHTİYATSIZ

  tədbirsiz — üsulsuz

  Полностью »
 • EHTİYATSIZ

  tədarüksüz

  Полностью »
 • EHTİYATSIZLIQ

  tədarüksüzlük

  Полностью »
 • EHTİYATSIZLIQ

  tədbirsizlik — üsulsuzluq

  Полностью »
 • EHTİZAZ

  titrəyiş

  Полностью »
 • EQOİST

  xudbin

  Полностью »