Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ÇƏKİ

  nüfuz — hörmət — etibar

  Полностью »
 • ÇƏKİ

  ağırlıq — siqlət

  Полностью »
 • ÇƏKİLİ

  ölçülü

  Полностью »
 • ÇƏKİLİ

  naxışlı — tikili

  Полностью »
 • ÇƏKİLİK

  ölçülülük — nizamlıq

  Полностью »
 • ÇƏKİLMƏ

  enmə — azalma — əksilmə — düşmə

  Полностью »
 • ÇƏKİLMƏ

  dartılma

  Полностью »
 • ÇƏKİLMƏ

  uzaqlaşma — aralanma

  Полностью »
 • ÇƏKİLMƏ

  cızılma — naxışlanma

  Полностью »
 • ÇƏKİLMƏK

  enmək — azalmaq — əkilmək — düşmək

  Полностью »
 • ÇƏKİLMƏK

  dartılmaq

  Полностью »
 • ÇƏKİLMƏK

  uzaqlaşmaq — aralanmaq

  Полностью »
 • ÇƏKİLMƏK

  cızılmaq — naxışlanmaq

  Полностью »
 • ÇƏKİNMƏ

  yayınma — uzaqlaşma — saqınma

  Полностью »
 • ÇƏKİNMƏ

  utanma — sıxılma — xəcalətlənmə

  Полностью »
 • ÇƏKİNMƏ

  iyrənmə — diksinmə

  Полностью »
 • ÇƏKİNMƏ

  qorxma

  Полностью »
 • ÇƏKİNMƏK

  yayınmaq — uzaqlaşmaq — saqınmaq

  Полностью »
 • ÇƏKİNMƏK

  utanmaq — sıxılmaq — xəcalətlənmək

  Полностью »
 • ÇƏKİNMƏK

  diksinmək — iyrənmək

  Полностью »
 • ÇƏKİNMƏK

  qorxmaq

  Полностью »
 • ÇƏKİŞMƏ

  bəhsləşmə — deyişmə — mübahisələşmə — höcətləşmə — mərcləşmə — sözləşmə

  Полностью »
 • ÇƏKİŞMƏ

  söyüşmə — dalaşma — vuruşma

  Полностью »
 • ÇƏKİŞMƏK

  bəhsləşmək — deyişmək — mübahisələşmək — höcətləşmək — mərcləşmək — sözləşmək

  Полностью »
 • ÇƏKİŞMƏK

  söyüşmək — dalaşmaq — vuruşmaq

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  sürümə — daşıma — aparma

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  dartma — gərmə — uzatma

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  çıxartma — dartma

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  götürmə

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  vurma — ilişdirmə

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  toplama — yığma — cəmləmə

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  oxşama — bənzəmə

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  sorma — udma

  Полностью »
 • ÇƏKMƏ

  təmizləmə — saflaşdırma

  Полностью »
 • ÇƏKMƏK

  oxşamaq — bənzəmək

  Полностью »
 • ÇƏKMƏK

  sormaq — udmaq — sümürmək

  Полностью »
 • ÇƏKMƏK

  götürmək

  Полностью »
 • ÇƏKMƏK

  vurmaq — ilişdirmək

  Полностью »
 • ÇƏKMƏK

  dartmaq — gərmək — uzatmaq

  Полностью »
 • ÇƏKMƏK

  çıxartmaq — dartmaq

  Полностью »
 • ÇƏKMƏK

  sürümək — daşımaq — aparmaq

  Полностью »
 • ÇƏKMƏK

  təmizləmək — saflaşdırmaq

  Полностью »
 • ÇƏLƏNG

  əklil — tac

  Полностью »
 • ÇƏLİK

  əsa — ağac

  Полностью »
 • ÇƏLİK

  arıq — sısqa — ölüvay

  Полностью »
 • ÇƏLİKLƏŞMƏ

  ağaclaşma

  Полностью »
 • ÇƏLİKLƏŞMƏK

  ağaclaşmaq

  Полностью »
 • ÇƏLİKLİ

  əsalı — ağaclı

  Полностью »
 • ÇƏLİMSİZ

  sısqa — arıq

  Полностью »
 • ÇƏLPƏŞİK

  dolaşıq — qarışıq — pırtlaşıq

  Полностью »