Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ÇİÇƏK

  gül

  Полностью »
 • ÇİÇƏKLƏNMƏ

  güllənmə — göyərmə — yaşıllaşma

  Полностью »
 • ÇİÇƏKLƏNMƏK

  güllənmək — göyərmək — yaşıllaşmaq

  Полностью »
 • ÇİÇƏKLİ

  güllü

  Полностью »
 • ÇİÇƏKLİ

  naxışlı

  Полностью »
 • ÇİÇƏKLİK

  güllük

  Полностью »
 • ÇİÇƏKLİK

  naxışlıq

  Полностью »
 • ÇİL

  xallı — ləkəli

  Полностью »
 • ÇİLƏMƏ

  sulama

  Полностью »
 • ÇİLƏMƏ

  səpələmə — sıçratma — fısqırtma

  Полностью »
 • ÇİLƏMƏ

  damcılama — çiskinləmə

  Полностью »
 • ÇİLƏMƏK

  səpələmək — sıçratmaq — fısqırtmaq

  Полностью »
 • ÇİLƏMƏK

  sulamaq

  Полностью »
 • ÇİLƏMƏK

  damcılamaq — çiskinləmək

  Полностью »
 • ÇİLİK

  çubuq — qələm

  Полностью »
 • ÇİLİKLƏMƏ

  qırma — doğrama — kəsmə

  Полностью »
 • ÇİLİKLƏMƏK

  qırmaq — doğramaq — kəsmək

  Полностью »
 • ÇİM

  tamam — sərasər

  Полностью »
 • ÇİMÇİŞƏ

  diksinmə — səksənmə — sarsıma

  Полностью »
 • ÇİMÇİŞMƏ

  iyrənmə — ürpəşmə

  Полностью »
 • ÇİMÇİŞMƏK

  iyrənmək — ürpəşmək

  Полностью »
 • ÇİMÇİŞMƏK

  diksinmək — səksənmək — sarsımaq

  Полностью »
 • ÇİMDİK

  burmanc

  Полностью »
 • ÇİMDİKLƏMƏ

  didmə — yolma

  Полностью »
 • ÇİMDİKLƏMƏ

  dartma — çəkmə — qopartma

  Полностью »
 • ÇİMDİKLƏMƏ

  burmanclama

  Полностью »
 • ÇİMDİKLƏMƏK

  burmanclamaq

  Полностью »
 • ÇİMDİKLƏMƏK

  didmək — yolmaq

  Полностью »
 • ÇİMDİKLƏMƏK

  dartmaq — çəkmək — qopartmaq

  Полностью »
 • ÇİMİR

  mürgü

  Полностью »
 • ÇİN

  dəryaz — kərənti

  Полностью »
 • ÇİN

  xeyli — çoxlu

  Полностью »
 • ÇİN

  doğru — həqiqət

  Полностью »
 • ÇİN

  pillə — qat

  Полностью »
 • ÇİN

  rütbə — dərəcə — titul

  Полностью »
 • ÇİN-ÇİN

  qat-qat — lay-lay

  Полностью »
 • ÇİNƏDƏN

  ur

  Полностью »
 • ÇİNİ

  farfor — saxsı

  Полностью »
 • ÇİNLƏMƏ

  yığma — qalaqlama — topalama

  Полностью »
 • ÇİNLƏMƏK

  yığmaq — qalaqlamaq — topalamaq

  Полностью »
 • ÇİNLİ

  doğru — həqiqi

  Полностью »
 • ÇİNLİ

  rütbəli — dərəcəli — vəzifəli

  Полностью »
 • ÇİNLİ

  oraqlı — dəryazlı

  Полностью »
 • ÇİRİŞ

  yapışqan

  Полностью »
 • ÇİRİŞLƏMƏ

  yapışdırma

  Полностью »
 • ÇİRİŞLƏMƏK

  yapışdırmaq

  Полностью »
 • ÇİRİŞLİ

  yapışqanlı

  Полностью »
 • ÇİRK

  palçıq — zığ — lil

  Полностью »
 • ÇİRK

  irin

  Полностью »
 • ÇİRK

  kir — zibil

  Полностью »