Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ÇUBUQ

  şax — çöp — ağac

  Полностью »
 • ÇUBUQ

  boru — qəlyan

  Полностью »
 • ÇUBUQLAMA

  vurma — döymə — budarlama

  Полностью »
 • ÇUBUQLAMAQ

  vurmaq — döymək — budarlamaq

  Полностью »
 • ÇUBUQLU

  şaxlı — ağaclı

  Полностью »
 • ÇUBUQLU

  borulu — qəlyanlı

  Полностью »
 • ÇUBUQLUQ

  şaxlıq — çöplük — ağaclıq

  Полностью »
 • ÇUBUQLUQ

  boruluq — qəlyanlıq

  Полностью »
 • ÇUĞUL

  xəbərçi — danosçu — şeytan

  Полностью »
 • ÇUĞULÇU

  bax: çuğul

  Полностью »
 • ÇUĞULÇULUQ

  bax: çuğulluq

  Полностью »
 • ÇUĞULLAMA

  şeytanlama — danoslama

  Полностью »
 • ÇUĞULLAMAQ

  şeytanlamaq — danoslamaq

  Полностью »
 • ÇUĞULLUQ

  xəbərçilik — şeytanlıq — böhtançılıq — iftiraçılıq

  Полностью »
 • ÇUXUR

  çala — çökək — oyuq — qazıq — batıq — yatıq

  Полностью »
 • ÇUXURLANMA

  çalalanma — çökmə — batma — yatma

  Полностью »
 • ÇUXURLANMAQ

  çalalanmaq — çökmək — batmaq — yatmaq

  Полностью »
 • ÇUXURLU

  çalalı — çökək — oyuq — qazıq — batıq — yatıq

  Полностью »
 • ÇUXURLULUQ

  çalalılıq — çökəklik — oyuqluq — qazıqlıq — batıqlıq — yatıqlıq

  Полностью »
 • ÇUXURSUZ

  çalasız — çökəksiz — düz — hamar

  Полностью »
 • ÇUXURSUZLUQ

  çalasızlıq — çökəksizlik — hamarlıq

  Полностью »
 • ÇULĞALAMA

  örtmə — bürümə

  Полностью »
 • ÇULĞALAMA

  bürümə — dolama — bələmə — sarıma

  Полностью »
 • ÇULĞALAMAQ

  örtmək — bürümək

  Полностью »
 • ÇULĞALAMAQ

  sarımaq — bürümək — dolamaq — bələmək

  Полностью »
 • ÇUVAL

  kisə — torba

  Полностью »
 • ÇUVALLI

  kisəli — torbalı

  Полностью »
 • ÇUVALLIQ

  kisəlik — torbalıq

  Полностью »
 • ÇÜRÜK

  iyli — qoxulu

  Полностью »
 • ÇÜRÜK

  kif — çəng

  Полностью »
 • ÇÜRÜKÇÜLÜK

  xırdaçılıq — vasvasılıq — qarayaxalıq — zəvzəklik

  Полностью »
 • ÇÜRÜKÇÜLÜK

  usandırıcılıq — mənasızlıq — sözçülük

  Полностью »
 • ÇÜRÜKLÜK

  iylilik — üfunətlilik — qoxululuq

  Полностью »
 • ÇÜRÜKLÜK

  kiflik — çənglik

  Полностью »
 • ÇÜRÜMƏ

  qoxuma — iylənmə

  Полностью »
 • ÇÜRÜMƏ

  pozulma — korlanma

  Полностью »
 • ÇÜRÜMƏK

  pozulmaq — korlanmaq

  Полностью »
 • ÇÜRÜMƏK

  qoxumaq — iylənmək

  Полностью »
 • ÇÜRÜNTÜ

  kif — çəng

  Полностью »
 • ÇÜRÜNTÜLÜK

  kiflik — çənglik

  Полностью »
 • DAD

  fəryad — fəğan — haray

  Полностью »
 • DAD

  tam

  Полностью »
 • DAD

  ləzzət — nəşə

  Полностью »
 • DAD

  kömək — imdad

  Полностью »
 • DAD

  şikayət

  Полностью »
 • DAD

  aman — vay — haray

  Полностью »
 • DADANMA

  alışma — öyrəşmə

  Полностью »
 • DADANMAQ

  alışmaq — öyrəşmək

  Полностью »
 • DADLI

  duzlu — gözəşirin — qanışirin

  Полностью »
 • DADLI

  lətif — xoş — şirin

  Полностью »