Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ŞIDIRĞI

  cəld — iti — yeyin — bərk

  Полностью »
 • ŞIDIRĞI

  şiddətli — aramsız

  Полностью »
 • ŞIĞIMA

  cumma — atılma

  Полностью »
 • ŞIĞIMAQ

  cummaq — atılmaq

  Полностью »
 • ŞIQ

  zinət — bəzək — dəbdəbə — modabaz

  Полностью »
 • ŞIQ

  qəşəng — gözəl — zərif

  Полностью »
 • ŞIQQAŞIQ

  çıqqaçıq — vurhavur

  Полностью »
 • ŞIQQILDAMA

  çıqqıldama — şaqqıldama — çartıldama — xırçıldama — xırtıldama

  Полностью »
 • ŞIQQILDAMAQ

  çıqqıldamaq — şaqqıldamaq — çırtıldamaq — xırçıldamaq — xırtıldamaq

  Полностью »
 • ŞIQQILTI

  çıqqıltı — şaqqıltı — çırtıltı — xırçıltı — xırtıltı

  Полностью »
 • ŞIQLIQ

  modabazlıq

  Полностью »
 • ŞIQLIQ

  qəşənglik — gözəllik

  Полностью »
 • ŞILLAQ

  təpik (atma)

  Полностью »
 • ŞILLAQLAMA

  təpikləmə

  Полностью »
 • ŞILLAQLAMAQ

  təpikləmək

  Полностью »
 • ŞILTAQ

  dəcəl — nadinc — şit

  Полностью »
 • ŞILTAQ

  naz — kef

  Полностью »
 • ŞILTAQ

  dəyişkən — qərarsız

  Полностью »
 • ŞILTAQ

  oynaq — şux

  Полностью »
 • ŞILTAQÇI

  bax: şıltaq

  Полностью »
 • ŞILTAQÇILIQ

  bax: şıltaqlıq

  Полностью »
 • ŞILTAQLIQ

  nazlılıq — keflilik

  Полностью »
 • ŞILTAQLIQ

  oynaqlıq — şuxluq

  Полностью »
 • ŞILTAQLIQ

  dəyişkənlik — qərarsızlıq

  Полностью »
 • ŞILTAQLIQ

  dəcəllik — nadinclik

  Полностью »
 • ŞIRILDAMA

  şarpıldama

  Полностью »
 • ŞIRILDAMAQ

  şarpıldamaq

  Полностью »
 • ŞIRILTI

  şarıltı — şappıltı

  Полностью »
 • ŞIRILTILI

  şarıltılı — şappıltılı

  Полностью »
 • ŞIRIM

  zolaq — iz

  Полностью »
 • ŞIRIMLAMA

  zolaqlama

  Полностью »
 • ŞIRIMLAMAQ

  zolaqlamaq

  Полностью »
 • ŞIRIMLI

  zolaqlı — izli

  Полностью »
 • ŞIRMA

  pərdə — örtü

  Полностью »
 • ŞIRMA

  arakəsmə

  Полностью »
 • ŞIRNAQ

  fəvvarə

  Полностью »
 • ŞIRNAQLI

  fəvvarəli

  Полностью »
 • ŞİDDƏT

  çoxluq — artıqlıq

  Полностью »
 • ŞİDDƏT

  sərtlik — bərklik

  Полностью »
 • ŞİDDƏT

  çətinlik — ağırlıq

  Полностью »
 • ŞİDDƏT

  qüvvə — güc — zor

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  çətinləşmə — ağırlaşma

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  sərtləşmə — bərkimə

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  çoxalma — artma

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  güclənmə — qüvvətlənmə

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  azğınlaşma — coşma — qızma

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  güclənmək — qüvvətlənmək

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  azğınlaşmaq — coşmaq — qızmaq

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  çətinləşmək — ağırlaşmaq

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  sərtləşmək — bərkimək

  Полностью »