Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ŞİDDƏT

  çoxluq — artıqlıq

  Полностью »
 • ŞİDDƏT

  sərtlik — bərklik

  Полностью »
 • ŞİDDƏT

  çətinlik — ağırlıq

  Полностью »
 • ŞİDDƏT

  qüvvə — güc — zor

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  çətinləşmə — ağırlaşma

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  sərtləşmə — bərkimə

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  çoxalma — artma

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  güclənmə — qüvvətlənmə

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏ

  azğınlaşma — coşma — qızma

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  güclənmək — qüvvətlənmək

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  azğınlaşmaq — coşmaq — qızmaq

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  çətinləşmək — ağırlaşmaq

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  sərtləşmək — bərkimək

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLƏNMƏK

  çoxalmaq — artmaq

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLİ

  güclü — qüvvətli — bərk

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLİ

  sərt — kəskin — ağır

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLİ

  coşğun — azğın — qızğın

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLİLİK

  güclülük — qüvvətlilik — bərklik

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLİLİK

  sərtlik — kəskinlik — ağırlıq

  Полностью »
 • ŞİDDƏTLİLİK

  coşğunluq — azğınlıq — qızğınlıq

  Полностью »
 • ŞİFAHİ

  dilcavabı

  Полностью »
 • ŞİKAR

  qənimət

  Полностью »
 • ŞİKAR

  ov

  Полностью »
 • ŞİKAYƏT

  giley

  Полностью »
 • ŞİKAYƏT

  ahü-nalə — sızıltı

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTÇİ

  gileyçi

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTÇİLİK

  gileyçilik

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLƏNMƏ

  gileylənmə

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLƏNMƏ

  sızıldama

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLƏNMƏK

  gileylənmək

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLƏNMƏK

  sızıldamaq

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLİ

  gileyli

  Полностью »
 • ŞİKAYƏTLİ

  sızıltılı — ahü-naləli

  Полностью »
 • ŞİKƏST

  əlil — çolaq — şil — topal

  Полностью »
 • ŞİKƏST

  qırıq — sınıq

  Полностью »
 • ŞİKƏST

  əzik — zədəli

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLƏNMƏ

  əlilləşmə — çolaqlaşma — şilləşmə — topallaşma

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLƏNMƏ

  qırılma — sınma

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLƏNMƏ

  əzilmə — zədələnmə

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLƏNMƏK

  əzilmək — zədələnmək

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLƏNMƏK

  əlilləşmək — çolaqlaşmaq — şilləşmək — topallaşmaq

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLƏNMƏK

  qırılmaq — sınmaq

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLİK

  zədə — travma

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLİK

  sınıqlıq — pozuqluq — uğursuzluq

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLİK

  qırıqlıq — sınıqlıq

  Полностью »
 • ŞİKƏSTLİK

  əlillik — çolaqlıq — şillik — topallıq

  Полностью »
 • ŞİL

  bacarıqsız — fərsiz

  Полностью »
 • ŞİL

  əlil — çolaq — şikəst — topal

  Полностью »
 • ŞİLLƏ

  şapalaq

  Полностью »
 • ŞİLLƏLƏMƏ

  şappalaqlama — döymə — vurma

  Полностью »