Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏGƏRÇİ

  hərçənd

  Полностью »
 • ƏĞYAR

  özgə — düşmən — rəqib — yad

  Полностью »
 • ƏĞYARLIQ

  düşmənçilik — rəqiblik — yadlıq

  Полностью »
 • ƏHALİ

  camaat — xalq

  Полностью »
 • ƏHATƏ

  dövrə — yan-yörə

  Полностью »
 • ƏHATƏLƏMƏ

  dövrələmə

  Полностью »
 • ƏHATƏLƏMƏK

  dövrələmək

  Полностью »
 • ƏHATƏLİ

  geniş — hərtərəfli

  Полностью »
 • ƏHATƏLİLİK

  genişlik — hərtərəflilik

  Полностью »
 • ƏHD

  ilqar — and

  Полностью »
 • ƏHDLƏŞMƏ

  sözləşmə

  Полностью »
 • ƏHDLƏŞMƏK

  sözləşmək

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏT

  rol — dəyər

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTLİ

  qiymətli — dəyərli — mənalı

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTLİLİK

  mühümlük — dəyərlilik

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZ

  dəyərsiz — qiymətsiz — mənasız

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZLİK

  dəyərsizlik — qiymətsizlik — cüzilik

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏMƏ

  ağartma

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏMƏK

  ağartmaq

  Полностью »
 • ƏHL

  əhali

  Полностью »
 • ƏHL

  yiyə — malik — sahib

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞMƏ

  öyrəşmə — alışma — uyuşma

  Полностью »
 • ƏHLİLƏŞMƏK

  öyrəşmək — alışmaq — uyuşmaq

  Полностью »
 • ƏHSƏN

  bəyənmə — tərif — afərin

  Полностью »
 • ƏHVAL

  kef — hal

  Полностью »
 • ƏHVAL

  keyfiyyət — vəziyyət

  Полностью »
 • ƏHVAL

  güzəran

  Полностью »
 • ƏHVALAT

  hadisə — qəziyyə

  Полностью »
 • ƏHVALLAŞMA

  salamlaşma

  Полностью »
 • ƏHVALLAŞMAQ

  salamlaşmaq

  Полностью »
 • ƏHVALLI

  varlı — dövlətli

  Полностью »
 • ƏHVALLI

  yaşlı — hörmətli

  Полностью »
 • ƏXLAQ

  mənəviyyat

  Полностью »
 • ƏXLAQLI

  tərbiyəli — namuslu — ismətli — iffətli

  Полностью »
 • ƏXLAQLILIQ

  iffətlilik — ismətlilik — namusluluq

  Полностью »
 • ƏXLAQSIZ

  pozğun — namussuz

  Полностью »
 • ƏXLAQSIZ

  tərbiyəsiz — ismətsiz — ədəbsiz

  Полностью »
 • ƏXLAQSIZLIQ

  tərbiyəsizlik — ədəbsizlik

  Полностью »
 • ƏXLAQSIZLIQ

  pozğunluq — namussuzluq

  Полностью »
 • ƏXZ

  alma — götürmə

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏ

  basdırma

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏK

  basdırmaq

  Полностью »
 • ƏKƏ-BİKƏ

  yaşlı — təcrübəli

  Полностью »
 • ƏKƏC

  böyük — yekə — iri

  Полностью »
 • ƏKƏC

  yaşlı — təcrübəli

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏ

  yekəlmə — irilənmə

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏ

  təcrübələnmə

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  yekəlmək — irilənmək

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  təcrübələnmək

  Полностью »
 • ƏKƏLİK

  böyüklük — irilik — yekəlik

  Полностью »