Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏKDİRMƏ

  basdırma

  Полностью »
 • ƏKDİRMƏK

  basdırmaq

  Полностью »
 • ƏKƏ-BİKƏ

  yaşlı — təcrübəli

  Полностью »
 • ƏKƏC

  böyük — yekə — iri

  Полностью »
 • ƏKƏC

  yaşlı — təcrübəli

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏ

  yekəlmə — irilənmə

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏ

  təcrübələnmə

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  yekəlmək — irilənmək

  Полностью »
 • ƏKƏCLƏNMƏK

  təcrübələnmək

  Полностью »
 • ƏKƏLİK

  böyüklük — irilik — yekəlik

  Полностью »
 • ƏKİLMƏ

  getmə — qaçma

  Полностью »
 • ƏKİLMƏ

  basdırılma — sancılma

  Полностью »
 • ƏKİLMƏ

  sürüşmə

  Полностью »
 • ƏKİLMƏK

  qaçmaq — getmək

  Полностью »
 • ƏKİLMƏK

  basdırılmaq — sancılmaq

  Полностью »
 • ƏKİLMƏK

  sürüşmək

  Полностью »
 • ƏKİN

  zəmi — tarla

  Полностью »
 • ƏKİN

  biçin

  Полностью »
 • ƏKİNÇİ

  cütçü

  Полностью »
 • ƏKİNÇİLİK

  ziraət

  Полностью »
 • ƏKİZ

  cüt — qoşa

  Полностью »
 • ƏKİZLİK

  cütlük — qoşalıq

  Полностью »
 • ƏKLİL

  çələng

  Полностью »
 • ƏKMƏ

  səpmə

  Полностью »
 • ƏKMƏ

  basdırma

  Полностью »
 • ƏKMƏ

  törətmə

  Полностью »
 • ƏKMƏ

  qovma

  Полностью »
 • ƏKMƏK

  səpmək

  Полностью »
 • ƏKMƏK

  basdırmaq

  Полностью »
 • ƏKMƏK

  törətmək

  Полностью »
 • ƏKMƏK

  qovmaq

  Полностью »
 • ƏKS

  surət

  Полностью »
 • ƏKS

  şəkil

  Полностью »
 • ƏKS

  tərs — inad — höcət

  Полностью »
 • ƏKS

  zidd — tərs

  Полностью »
 • ƏKS-SƏDA

  təsir

  Полностью »
 • ƏKSƏR

  çoxu — əksəriyyət

  Полностью »
 • ƏKSƏRİYYƏT

  çoxluq — hamı

  Полностью »
 • ƏKSİK

  qiymətsiz — dəyərsiz

  Полностью »
 • ƏKSİK

  nöqsanlı — qüsurlu — eyibli

  Полностью »
 • ƏKSİK

  az — alçaq — aşağı

  Полностью »
 • ƏKSİNƏ

  tərsinə — ziddinə

  Полностью »
 • ƏKSLİK

  nöqsan — qüsur — eyib

  Полностью »
 • ƏKSLİK

  ziddiyyət — uyğunsuzluq — mətanətsizlik

  Полностью »
 • ƏKSLİK

  azlıq — aşağılıq

  Полностью »
 • ƏQDƏM

  qabaq — əvvəl — irəli

  Полностью »
 • ƏQƏLİYYƏT

  azlıq

  Полностью »
 • ƏQİDƏ

  etiqad — inam — məslək — yol

  Полностью »
 • ƏQİDƏ

  fikir — qənaət — baxım

  Полностью »
 • ƏQİDƏLİ

  etiqadlı — məsləkli — inamlı

  Полностью »