Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏN

  daha — lap — çox

  Полностью »
 • ƏNAM

  bəxşiş — hədiyyə — mükafat

  Полностью »
 • ƏNBƏR

  iy — ətir

  Полностью »
 • ƏNCAM

  kömək — vasitə — tədbir — yol

  Полностью »
 • ƏNCAM

  son — axır — nəticə

  Полностью »
 • ƏNDAM

  boy — qədd — qamət

  Полностью »
 • ƏNDAM

  bədən — can

  Полностью »
 • ƏNDAMLI

  boylu — buxunlu — biçimli

  Полностью »
 • ƏNDAMLI

  dolğun — canlı — kök

  Полностью »
 • ƏNDAMSIZ

  biçimsiz

  Полностью »
 • ƏNDAMSIZLIQ

  biçimsizlik

  Полностью »
 • ƏNDAŞƏLİ

  dərdli — qayğılı — iztirablı

  Полностью »
 • ƏNDAZƏ

  hədd — hüdud — norma

  Полностью »
 • ƏNDAZƏ

  ülgü — ölçü — miqyas

  Полностью »
 • ƏNDAZƏLİ

  ölçülü — miqyaslı

  Полностью »
 • ƏNDAZƏLİ

  biçimli — qaydalı

  Полностью »
 • ƏNDAZƏSİZ

  biçimsiz — tənasübsüz

  Полностью »
 • ƏNDAZƏSİZ

  hesabsız — saysız

  Полностью »
 • ƏNDAZƏSİZ

  ülküsüz — ölçüsüz

  Полностью »
 • ƏNDƏRMƏ

  tökmə — boşaltma

  Полностью »
 • ƏNDƏRMƏK

  tökmək — boşaltmaq

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏ

  fikir — qayğı

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏ

  narahatlıq — təlaş — nigarançılıq — iztirab — qorxu

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏ

  şübhə — vəsvəsə

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏLİLİK

  iztirablılıq — dərdlilik — qayğılılıq

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏLİLİK

  narahatlıq — təlaş — nigarançılıq

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏSİZ

  sakit — rahat

  Полностью »
 • ƏNDİŞƏSİZLİK

  sakitlik — rahatlıq — fikirsizlik — qayğısızlıq

  Полностью »
 • ƏNGƏL

  azar — xəstəlik

  Полностью »
 • ƏNGƏL

  maneə — çətinlik

  Полностью »
 • ƏNGƏLLİ

  çətin — dolaşıq — cəncəl — xatalı

  Полностью »
 • ƏNGƏLSİZ

  xatasız — maneəsiz

  Полностью »
 • ƏNGİN

  geniş — vüsətli

  Полностью »
 • ƏNGİNLİK

  genişlik — vüsət — açıqlıq

  Полностью »
 • ƏNTƏR

  çirkin — kifir — yöndəmsiz

  Полностью »
 • ƏNTİQ

  gözəl — qəşəng

  Полностью »
 • ƏNTİQƏ

  qəribə — əcibə — əcaib

  Полностью »
 • ƏPRİMƏ

  didilmə

  Полностью »
 • ƏPRİMƏ

  tökülmə — üzülmə

  Полностью »
 • ƏPRİMƏK

  didilmək

  Полностью »
 • ƏPRİMƏK

  tökülmək — üzülmək

  Полностью »
 • ƏR

  kişi — zövc — yoldaş

  Полностью »
 • ƏR

  mərd — igid — qoçaq

  Полностью »
 • ƏRDO

  qulyabanı

  Полностью »
 • ƏRƏMİK

  qısır

  Полностью »
 • ƏRƏMİK

  sonsuz

  Полностью »
 • ƏRƏN

  ər — qoçaq — igid

  Полностью »
 • ƏRƏN

  müdrik — ağıllı

  Полностью »
 • ƏRGİN

  tənbəl — kahal

  Полностью »
 • ƏRGİNLİK

  kahallıq — tənbəllik

  Полностью »