Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏYAL

  ailə — külfət

  Полностью »
 • ƏYAL

  arvad — zövcə

  Полностью »
 • ƏYAN

  aydın — aşkar — açıq

  Полностью »
 • ƏYANİ

  açıq — aşkar

  Полностью »
 • ƏYANİLİK

  inandırıcılıq — aşkarlıq — aydınlıq

  Полностью »
 • ƏYAR

  düzgünlük — dəqiqlik

  Полностью »
 • ƏYİLMƏ

  qatlanma

  Полностью »
 • ƏYİLMƏ

  sallanma

  Полностью »
 • ƏYİLMƏ

  küsmə — incimə

  Полностью »
 • ƏYİLMƏ

  batma (günəş)

  Полностью »
 • ƏYİLMƏK

  sallanmaq

  Полностью »
 • ƏYİLMƏK

  qatlanmaq

  Полностью »
 • ƏYİLMƏK

  batmaq — yaxmaq (günəş)

  Полностью »
 • ƏYİLMƏK

  incimək — küsmək

  Полностью »
 • ƏYİN

  paltar — üst-baş — geyim

  Полностью »
 • ƏYİN-BAŞ

  bax: əyin

  Полностью »
 • ƏYLƏMƏ

  saxlama — dayandırma

  Полностью »
 • ƏYLƏMƏK

  saxlamaq — dayandırmaq

  Полностью »
 • ƏYLƏNCƏ

  oyuncaq

  Полностью »
 • ƏYLƏNCƏ

  istirahat — rahatlanma

  Полностью »
 • ƏYLƏNCƏLİ

  məzəli — maraqlı

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏ

  dolama — oynatma

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏ

  yubanma — ləngimə

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏ

  oynama — şənlənmə

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏ

  dayanma — durma

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏK

  dayanmaq — durmaq

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏK

  dolanmaq — oynatmaq

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏK

  oynamaq — şənlənmək

  Полностью »
 • ƏYLƏNMƏK

  yubanmaq — ləngimək

  Полностью »
 • ƏYLƏŞMƏ

  oturma

  Полностью »
 • ƏYLƏŞMƏK

  oturmaq

  Полностью »
 • ƏYMƏ

  qatlama — burma

  Полностью »
 • ƏYMƏK

  bükmək — qatlamaq — burmaq

  Полностью »
 • ƏYRİ

  çəp — çaş

  Полностью »
 • ƏYRİ

  narazı — şübhəli

  Полностью »
 • ƏYRİ

  dolayı

  Полностью »
 • ƏYRİ

  oğru — dələduz

  Полностью »
 • ƏYRİ

  yanlış — qüsurlu — nöqsanlı

  Полностью »
 • ƏYRİ-ÜYRÜ

  yanlış — qüsurlu — nöqsanlı

  Полностью »
 • ƏYRİLİK

  dolayılıq

  Полностью »
 • ƏYRİLİK

  yanlışlıq — qüsurluluq

  Полностью »
 • ƏYRİLİK

  bükülülük — buruqluq

  Полностью »
 • ƏYRİLİK

  hiylə — biclik

  Полностью »
 • ƏYRİM

  sısqa

  Полностью »
 • ƏYRİM

  döngə — dönüş

  Полностью »
 • ƏYRİM-ÜYRÜM

  bax: əyri-üyrü

  Полностью »
 • ƏYRİSİNƏ

  çəpinə

  Полностью »
 • ƏYYAM

  çağ — zaman — dövr

  Полностью »
 • ƏYYAR

  arif

  Полностью »
 • ƏYYAR

  oğru — cibkəsən

  Полностью »