Словарь синонимов азербайджанского языка

 • ƏZA

  yas — matəm

  Полностью »
 • ƏZA

  əziyyət — zəhmət — məşəqqət — cəfa

  Полностью »
 • ƏZAB

  əziyyət — üzüntü — işgəncə — sıxıntı

  Полностью »
 • ƏZABLI

  əziyyətli — üzüntülü — sıxıntılı — çətin

  Полностью »
 • ƏZABLILIQ

  əziyyətlilik — sıxıntılılıq — çətinlik

  Полностью »
 • ƏZABSIZ

  yüngül — asan

  Полностью »
 • ƏZAZİL

  zalım — amansız — rəhmsiz — insafsız — qəddar

  Полностью »
 • ƏZAZİLLİK

  zalımlıq — insafsızlıq — amansızlıq — qəddarlıq

  Полностью »
 • ƏZBƏR

  mexaniki

  Полностью »
 • ƏZBƏRDƏN

  sinədən — hafizədən

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏMƏ

  mənimsəmə

  Полностью »
 • ƏZBƏRLƏMƏK

  mənimsəmək

  Полностью »
 • ƏZƏL

  əvvəl — irəli — qabaq — ilkin — əvvəlcə — qabaqca

  Полностью »
 • ƏZƏLDƏN

  ibtidaidən — başlanğıcdan

  Полностью »
 • ƏZƏLİ

  əvvəli

  Полностью »
 • ƏZƏLKİ

  əvvəlki

  Полностью »
 • ƏZƏMƏT

  dəbdəbə — cəlal — təmtəraq — ehtişam

  Полностью »
 • ƏZƏMƏT

  böyüklük — ululuq

  Полностью »
 • ƏZƏMƏTLİ

  böyük — möhtəşəm — dəbdəbəli — təmtəraqlı — cəlal

  Полностью »
 • ƏZƏMƏTLİLİK

  böyüklük — möhtəşəmlik — təmtəraq — cəlal

  Полностью »
 • ƏZGİN

  yorğun — halsız — taqətsiz — süst

  Полностью »
 • ƏZGİNLƏŞMƏ

  yorğunlaşma — üzgünləşmə

  Полностью »
 • ƏZGİNLƏŞMƏK

  yorğunlaşmaq — üzgünləşmək

  Полностью »
 • ƏZGİNLİK

  yorğunluq — taqətsizlik — süstlük

  Полностью »
 • ƏZİCİ

  məhvedici — sarsıdıcı

  Полностью »
 • ƏZİK

  batıq — çökük

  Полностью »
 • ƏZİK

  zədəli — yaralı

  Полностью »
 • ƏZİK

  yorğun — üzgün

  Полностью »
 • ƏZİLMƏ

  sınma

  Полностью »
 • ƏZİLMƏ

  zədələnmə

  Полностью »
 • ƏZİLMƏ

  nazlanma

  Полностью »
 • ƏZİLMƏK

  zədələnmək

  Полностью »
 • ƏZİLMƏK

  nazlanmaq

  Полностью »
 • ƏZİLMƏK

  sınmaq

  Полностью »
 • ƏZİM

  ulu — böyük — yüksək — ali

  Полностью »
 • ƏZİNİK

  zədəli — yaralı

  Полностью »
 • ƏZİNİK

  yorğun — üzgün

  Полностью »
 • ƏZİŞDİRMƏ

  döymə — kötəkləmə

  Полностью »
 • ƏZİŞDİRMƏ

  ovuşdurma — övkələmə — ovxalama

  Полностью »
 • ƏZİŞDİRMƏK

  döymək — kötəkləmək

  Полностью »
 • ƏZİŞDİRMƏK

  ovuşdurmaq — övkələmək — ovxalamaq

  Полностью »
 • ƏZİYYƏT

  məşəqqət — əzab — cəfa

  Полностью »
 • ƏZİYYƏTLİ

  əzablı — məşəqqətli — yorucu — üzücü

  Полностью »
 • ƏZİYYƏTLİLİK

  əzablılıq — məşəqqətlilik — ağırlıq — zəhmətlilik — yoruculuq — üzücülük

  Полностью »
 • ƏZİYYƏTSİZ

  əzabsız — məşəqqətsiz

  Полностью »
 • ƏZİYYƏTSİZLİK

  əzabsızlıq — məşəqqətsizlik

  Полностью »
 • ƏZİZ

  sevimli — istəkli — hörmətli

  Полностью »
 • ƏZİZLƏMƏ

  istəmə — hörmətləmə

  Полностью »
 • ƏZİZLƏMƏK

  istəmək — hörmətləmək

  Полностью »
 • ƏZİZLƏNMƏ

  sevilmə — istənilmə

  Полностью »